Våra riktlinjer

Ringside Halmstad erbjuder en trygg miljö där alla ska få synas och höras. Hos oss är sammanhållning och delaktighet viktigt och vi uppmuntrar alla att uttrycka sin åsikt för att hjälpa oss forma vår klubb.

Hos oss är alla välkomna att träna! Ringside tar starkt avstånd från alla former av rasism, mobbning, diskriminering samt kränkande behandling. Vi har nolltolerans mot doping, alkohol och droger.

Ringside vill göra boxning tillgängligt för alla och lägger stort fokus på ungdomar, tjejer och motionsboxare. Vi vill nå ut till skolor, fritidsgårdar, BUP och andra kommunala verksamheter för att fler ska få ta del av boxningens positiva effekter och vår gemenskap. Vi vill även ge barn och ungdomar en chans att få delta i aktiviteter såsom träningsläger och utflykter för att bygga vänskapsrelationer och få vara en del i ett sammanhang.

Av våra medlemmar förväntar vi oss vänlighet, hänsyn och omtanke om varandra. Vi samarbetar för att bygga en stark gemenskap där alla ska få växa i sin egen takt.

Ringside erbjuder träning av utbildad och engagerad tränare. Vi tror att ett starkt och bra ledarskap är viktigt för att skapa en god stämning och ett tillåtande klimat.
Eftersom vi strävar efter varierad träning kan passen vara förlagda både inomhus och utomhus. Även här uppmuntrar vi åsikter och förlag för att skapa ett upplägg som passar alla våra medlemmar.